Kimler Çocuk Parası Alabilir?

Çocuk parası alabilmek için bazı şartlar gerekir, kimler çocuk parası alabilir sorusu genellikle sorular sorular arasında yer alır. Bu nedenle bugün ki konumuzda bu gereksinim hakkında bilgilendirme yapalım. Eğer bebeğin anne babası değilseniz bu konu biraz karmaşık diyerek başlamakta fayda bulunmaktadır.

Ülkemiz, Anayasa ‘sında da belirtildiği sosyal bir hukuk devletidir. Dolayısıyla Anayasa, ülkeyi  yönetenlere  bu anlamda  bazı görev ve ödevler de yüklemektedir. Sosyal devlet anlayışı altında devlet; vatandaşlarına bazı sosyal hakları sağlamak zorundadır. Ülkemizde ekonomik skala her geçen gün yükseldikçe yeni bir sosyal proje hayata geçirilmektedir. Bu projelerden birisi  de çocuk parasıdır. Bu yazımızda çocuk parası hakkında kısaca bilgi vererek kimler çocuk parası alabilir hususunu aydınlatmaya çalışacağız. (Ayrıntılı bilgi için bakınız->  e devlet ile çocuk parası sorgulama)

Çocuk parası; 15.05.2015 tarihi ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her anne ya da babanın canlı olarak bir bebeklerinin dünyaya gelmesi halinde hak kazanılan, ilk çocuk  için 300 TL olarak, ikinci çocuk için 400 TL olarak, üçüncü çocuk için ise 600 TL olarak ödenen ve sadece bir defaya mahsus olarak ödenen bir sosyal yardımdır.

Çocuk Parası Kimler Alabilir?

Anne veya babanın ( en az birisinin ) 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında kalan bir kişi olması ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir. Evlatlık olarak alınan çocuklar için bu yardımdan faydalanılamamaktadır. Ancak bu çocuklar sıralamada hesaba dahil edilmektedir. Detaylı bilgi için (Ayrıntılı bilgi için bakınız->  çocuk parası başvurusu nasıl yapılır)

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 2015 yılı ortasında hayata geçirilen bu proje ile her yeni doğan çocuk için devlet ailelere çocuk parası adı altında ödemeler yapmaktadır. Az önce de belirttiğimiz üzere ilk çocuk için 300 TL ödenen çocuk parası, ikinci çocuk için ise 400 TL olarak ödenmektedir. 3. çocuk için ise bu rakam 600 TL olmaktadır.

Çocuk parası ödemesi öncelikle Türk vatandaşı olması halinde anneye ödenmektedir. Eğer anne ölmüş ise bu durumda babaya, eğer anne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse yine babaya ödenecektir. Çocuk parası nereden çekilir diyenler için paranın PTT şubelerine yattığını ve herhangi bir PTT şubesinden nüfus cüzdanı ile çekilebileceğini de hatırlatmış olalım.

Çocuk Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ‘ne, Sosyal Hizmet Merkezi ‘ne, çocuk parası alacak kişinin kamu görevlisi olması halinde görev yaptığı kuruma ve yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek ve yetkilendirilecek diğer başvuru merkezlerine yapılmaktadır. (Ayrıntılı bilgi için bakınız->  çocuk parası yardımı şartları)


Bu politikanın güdülmesin de ki amaç çocuk sahibi olmayı teşvik etmektir. Çünkü ülkemiz genç nüfus açısından şu an için yeterli nüfusa sahiptir ancak bunun gelecekte de korunması için belli bir nüfus artışının olması gerekmektedir. Bugün Avrupa ve Batı’nın yaşadığı en büyük sorunlardan birisi yaşlı ve azalan nüfustur. Bu nedenle ülkemizin ilgili kurumları da bu problemin gelecekte yaşanmaması adına; hem doğum ve çocuk sahibi olmayı teşvik etmekte, hem de çalışan kadınların şartlarını daha da uygun hale getirerek daha rahat çocuk sahibi olmalarını ve ileride de çocuklarını büyütmelerini sağlayacak reformları hayata geçirmektedir.

Bu bilgiler doğrultusunda çocuk parası alabilmek için gerekli en önemli kural 2015 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen bu kanun çerçevesinde bu tarih zamanından sonra doğan bebekler için bu para alınabilir. Eğer bebeğiniz bu tarih den önce doğdu ise bu kanun öncesini kapsamadığı için bu parayı alma hakkına sahip değilsiniz.

Anne ve Baba Aynı Anda Çocuk Parası Alabilir mi?

Hem anneye hem babaya ayrı ayrı verilmeyecektir. Bakanlıkça belirlenen zorunlu durumlarda babaya da çocuk parası ödemesi yapılabilir. Çocuk parasında kişinin sigortalı olup olmaması, SGK kaydı olup olmaması gibi herhangi bir şart yoktur. Ödeme için Kimlik Paylaşım Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınmaktadır. Evlat edinilen çocuklar, mahkeme kararı ile bakım altına verilen çocuklar, üvey çocuklar ve öz çocuğu gibi yetiştirip bakımı sağlanan çocuklar için de çocuk parası yardımı alınabilmektedir. (Ayrıntılı bilgi için bakınız->  ptt çocuk parası sorgulama)

Memurlara Çocuk Yardım Parası verilir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre çalışan işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle çalışan işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın kanunda belirtilen miktar uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması halinde sadece aradaki fark ödenmektedir. Kararlaştırılan tutarın yine kanunda belirtilen miktara göre yapılacak ödeme tutarından fazla olması halinde ise kanunda belirtilen miktara göre edeme yapılmayıp sözleşme hükümlerine göre ödeme yapılmaktadır. Kanun gereği çocuk parası hiçbir vergi veya kesintiye tabi tutulamaz ve haczedilemez.

Vasi Olanlar Çocuk Yardım Parası Alabilir mi?

Yazımızda çocuk parası kime verilir konusuna detaylı ve resmi kurumların belirttiği şekilde değindik. Bu doğrultu da sigortalı olan anne veya babaya verileceğini ve her ikisinin de aynı anda bu parayı alamayacağını öğrenmiş olduk. Eğer çocuğun vasi olduğunu resmi kuruluşlar nezdinde kişi ispatlar ise SGK il müdürlüklerine bizzat başvuruları dahilinde bu konu hakkında ki talepleri cevaplanacaktır. Vasiliği kanıtlanır ise kişi bir sigortalı işte çalışması durumunda çocuk parası alma hakkını kazanmış olacaktır.

Çocuk parası yardımı konusunda verilen desteklerin asıl sebebi, ne kadar küçük çaplı bir tutar olsa dahi okul masrafları ve 0 ile 6 yaş arasında ki çocuklar için ise de küçük mama, bez gibi giderleri için aileye bir katkı olması için verilmektedir.

Güncelleme: 17.02.2019


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir